Geguritan (Puisi Jawa Modern) karya Yono - Puisi Bahasa Jawa Dengan tema sepi

Geguritan (Puisi Jawa Modern) karya Yono Hs


Sepi


yen aku dhong lungguhan


dheke kang dadi seksi


yen aku dhong miwir lintang


dheke iku kang ngancani


yen aku dhong takon werdine urip


dheke kang ngewangi ngudharai


yen aku dhong tak tik tak tik


dheweke ora lungsi ngguyoni


lan setia ngandhani terusna kang


menawa ana asile kena nggo tuku kotang


ora ana wong cubriya.

Semarang, 20 Mei 1996

(Pustaka Candra. Edisi 197 1996/1997)

Related Post:

0 komentar:

Posting Komentar