Puisi Bahasa Jawa Tema Timbang Mbentoyong

bahasa jawa, pantun jowo, cerpen dalam bahasa jawa, pantun sms lebaran, contoh pantun bahasa jawa, pantun jawa, parikan jawa, pantun lucu, pantun teka teki

Timbang Mbentoyong

timbang mbentoyong mikir butuh

ambok luwih becik sendhonan

sendhon mbalung geni ngono dol … dol

mbalung geni mas … mbok menawa

tahun iki mas … aku bisa

mbalung gheni mas … mbok menawa

tahun ngarep mas … aku mulya

mbalung geni dhik … mbok menawa

aku kowe dhik … ora rekasa

mbalung geni dhik … mbok menawa

globalisasai dhik ra gawe kuciwa

mboke kampret mas … mbok menawa

muga-muga kabeh titah kalis ing sambekala

oh hiya cocok-cocok

wis … wis mengko yen kelantur-lantur dhik

Semarang, 12 April 1994

(Pustaka Candra. Edisi 193 1996/1997)

Related Post:

0 komentar:

Posting Komentar