Puisi Bahasa Jawa Tema Timbang Mbentoyong2

Timbang Mbentoyong2

timbang mbentoyong mikir butuh

ambok luwih becik sendhonan

sendhon mbalung geni ngono dol … dol

mbalung geni mas … mbok menawa

tahun iki mas … aku bisa

mbalung gheni mas … mbok menawa

tahun ngarep mas … aku mulya

mbalung geni dhik … mbok menawa

aku kowe dhik … ora rekasa

mbalung geni dhik … mbok menawa

globalisasai dhik ra gawe kuciwa

mboke kampret mas … mbok menawa

muga-muga kabeh titah kalis ing sambekala

oh hiya cocok-cocok

wis … wis mengko yen kelantur-lantur dhik

Semarang, 12 April 1994

(Pustaka Candra. Edisi 193 1996/1997)

Related Post:

0 komentar:

Posting Komentar